آخرین اخبار

1 دیدگاه

  1. 1

    رضابانکی

    جناب اذری باشخصیت ترین منصف ترین مورداعتمادترین سالمترین پاکترین با صادقترین متواضع ترین ومومن ترین وباهوش ترین وبی ریاترین وزیردولت است البته اگر یک شخص تمام این خصوصیات ها داشت وعلاوه بران رندی وخلاف هم بداندواماهرگز انجام ندهدکارکنان ان شخص هرگزنمیتوانندمرتکب خللاف شوندودراینصورت لایق ترین است۰محمدجوادبسیارسالم هست اودرمحله ای متولدوبزرگ شده که برتمام محلات جهان سراست دشتاب گل سرسبدجهرم وتمام جهان است۰مردمانی نمونه ازهرلحاظ۰۰۰

    قبول دارم/ندارم
    پاسخ

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.